2. Liga TK sjever 21-22

1. Kolo - 21.08.2021 do 22.08.2021
21.08.  Čelić - Sloboda Kerep  3 : 0
22.08.  Posavina - Graničar Brezovo Polje  0 : 1
22.08.  Vida Gradačac - Izbor Brčko  2 : 1
22.08.  Voćar Šatorovići - Mionica 85  0 : 3
22.08.  Međiđa - 12 Decembar Rajska  1 : 1
22.08.  Biberovo Polje - Koraj  7 : 0
22.08.  Brka 1948 - Željezničar J. Selo  1 : 4
2. Kolo - 29.08.2021 do 29.08.2021
  Sloboda Kerep - Graničar Brezovo Polje  2 : 5
  Mionica 85 - Vida Gradačac  2 : 2
  12 Decembar Rajska - Voćar Šatorovići  6 : 1
  Koraj - Međiđa  1 : 3
  Željezničar J. Selo - Biberovo Polje  2 : 0
  Čelić - Brka 1948  1 : 0
  Posavina - Izbor Brčko  3 : 5
3. Kolo
  Brka 1948 - Sloboda Kerep  3 : 0
  Međiđa - Željezničar J. Selo  0 : 2
  Voćar Šatorovići - Koraj  2 : 1
  Vida Gradačac - 12 Decembar Rajska  3 : 0
  Posavina - Mionica 85  3 : 0
  Graničar Brezovo Polje - Izbor Brčko  1 : 0
  Biberovo Polje - Čelić  3 : 3
4. Kolo
  Sloboda Kerep - Izbor Brčko  0 : 0
  12 Decembar Rajska - Posavina  5 : 0
  Koraj - Vida Gradačac  1 : 0
  Željezničar J. Selo - Voćar Šatorovići  7 : 0
  Čelić - Međiđa  3 : 0
  Brka 1948 - Biberovo Polje  1 : 3
  Mionica 85 - Graničar Brezovo Polje  3 : 0
5. Kolo - 19.09.2021 do 19.09.2021
  Biberovo Polje - Sloboda Kerep  9 : 0
  Voćar Šatorovići - Čelić  1 : 0
  Vida Gradačac - Željezničar J. Selo  2 : 3
  Posavina - Koraj  1 : 1
  Graničar Brezovo Polje - 12 Decembar Rajska  3 : 1
  Izbor Brčko - Mionica 85  3 : 0
  Međiđa - Brka 1948  4 : 1
6. Kolo
  Sloboda Kerep - Mionica 85  0 : 0
  Koraj - Graničar Brezovo Polje  2 : 1
  Željezničar J. Selo - Posavina  2 : 1
  Čelić - Vida Gradačac  2 : 0
  Brka 1948 - Voćar Šatorovići  3 : 0
  Biberovo Polje - Međiđa  2 : 3
  12 Decembar Rajska - Izbor Brčko  1 : 1
7. Kolo
  Međiđa - Sloboda Kerep  8 : 1
  Vida Gradačac - Brka 1948  5 : 1
  Posavina - Čelić  3 : 1
  Graničar Brezovo Polje - Željezničar J. Selo  2 : 1
  Izbor Brčko - Koraj  2 : 0
  Mionica 85 - 12 Decembar Rajska  0 : 2
  Voćar Šatorovići - Biberovo Polje  2 : 2
8. Kolo
  Sloboda Kerep - 12 Decembar Rajska  1 : 1
  Željezničar J. Selo - Izbor Brčko  2 : 0
  Čelić - Graničar Brezovo Polje  3 : 1
  Brka 1948 - Posavina  2 : 1
  Biberovo Polje - Vida Gradačac  4 : 3
  Međiđa - Voćar Šatorovići  3 : 0
  Koraj - Mionica 85  2 : 1
9. Kolo
  Voćar Šatorovići - Sloboda Kerep  1 : 0
  Posavina - Biberovo Polje  1 : 4
  Graničar Brezovo Polje - Brka 1948  2 : 1
  Izbor Brčko - Čelić  4 : 0
  Mionica 85 - Željezničar J. Selo  1 : 1
  12 Decembar Rajska - Koraj  4 : 1
  Vida Gradačac - Međiđa  1 : 0
10. Kolo
  Sloboda Kerep - Koraj  1 : 0
  Čelić - Mionica 85  2 : 0
  Brka 1948 - Izbor Brčko  0 : 3
  Biberovo Polje - Graničar Brezovo Polje  3 : 2
  Međiđa - Posavina  4 : 0
  Voćar Šatorovići - Vida Gradačac  1 : 2
  Željezničar J. Selo - 12 Decembar Rajska  2 : 0
11. Kolo - 31.10.2021 do 31.10.2021
  Vida Gradačac - Sloboda Kerep  6 : 0
  Graničar Brezovo Polje - Međiđa  1 : 0
  Izbor Brčko - Biberovo Polje  3 : 0
  Mionica 85 - Brka 1948  2 : 1
  12 Decembar Rajska - Čelić  4 : 1
  Koraj - Željezničar J. Selo  2 : 1
  Posavina - Voćar Šatorovići  3 : 0
12. Kolo
  Sloboda Kerep - Željezničar J. Selo  0 : 3
  Brka 1948 - 12 Decembar Rajska  1 : 5
  Biberovo Polje - Mionica 85  4 : 0
  Međiđa - Izbor Brčko  3 : 0
  Voćar Šatorovići - Graničar Brezovo Polje  0 : 4
  Vida Gradačac - Posavina  4 : 1
  Čelić - Koraj  1 : 1
13. Kolo
  Posavina - Sloboda Kerep  2 : 0
  Izbor Brčko - Voćar Šatorovići  3 : 0
  Mionica 85 - Međiđa  1 : 0
  12 Decembar Rajska - Biberovo Polje  2 : 3
  Koraj - Brka 1948  4 : 2
  Željezničar J. Selo - Čelić  4 : 1
  Graničar Brezovo Polje - Vida Gradačac  2 : 0
14. Kolo
  Sloboda Kerep - Čelić  1 : 0
  Koraj - Biberovo Polje  0 : 4
  12 Decembar Rajska - Međiđa  0 : 1
  Mionica 85 - Voćar Šatorovići  1 : 3
  Izbor Brčko - Vida Gradačac  5 : 1
  Graničar Brezovo Polje - Posavina  2 : 0
  Željezničar J. Selo - Brka 1948  5 : 0
15. Kolo
  Graničar Brezovo Polje - Sloboda Kerep  3 : 0
  Voćar Šatorovići - 12 Decembar Rajska  2 : 1
  Međiđa - Koraj  6 : 1
  Biberovo Polje - Željezničar J. Selo  0 : 0
  Brka 1948 - Čelić  2 : 0
  Izbor Brčko - Posavina  3 : 1
  Vida Gradačac - Mionica 85  4 : 1
16. Kolo
  Sloboda Kerep - Brka 1948  6 : 3
  Željezničar J. Selo - Međiđa  2 : 2
  Koraj - Voćar Šatorovići  0 : 4
  12 Decembar Rajska - Vida Gradačac  1 : 1
  Mionica 85 - Posavina  3 : 0
  Izbor Brčko - Graničar Brezovo Polje  3 : 0
  Čelić - Biberovo Polje  1 : 3
17. Kolo
  Izbor Brčko - Sloboda Kerep  9 : 0
  Posavina - 12 Decembar Rajska  2 : 1
  Vida Gradačac - Koraj  3 : 0
  Voćar Šatorovići - Željezničar J. Selo  2 : 2
  Međiđa - Čelić  4 : 2
  Biberovo Polje - Brka 1948  7 : 0
  Graničar Brezovo Polje - Mionica 85  2 : 0
18. Kolo
  Sloboda Kerep - Biberovo Polje  2 : 3
  Čelić - Voćar Šatorovići  3 : 0
  Željezničar J. Selo - Vida Gradačac  3 : 1
  Koraj - Posavina  2 : 1
  12 Decembar Rajska - Graničar Brezovo Polje  2 : 0
  Mionica 85 - Izbor Brčko  2 : 1
  Brka 1948 - Međiđa  1 : 2
19. Kolo
  Mionica 85 - Sloboda Kerep  2 : 2
  Graničar Brezovo Polje - Koraj  3 : 1
  Posavina - Željezničar J. Selo  1 : 1
  Vida Gradačac - Čelić  2 : 1
  Voćar Šatorovići - Brka 1948  1 : 0
  Međiđa - Biberovo Polje  4 : 1
  Izbor Brčko - 12 Decembar Rajska  7 : 1
20. Kolo
  Sloboda Kerep - Međiđa  1 : 2
  Brka 1948 - Vida Gradačac  1 : 2
  Čelić - Posavina  4 : 2
  Željezničar J. Selo - Graničar Brezovo Polje  2 : 1
  Koraj - Izbor Brčko  1 : 1
  12 Decembar Rajska - Mionica 85  7 : 4
  Biberovo Polje - Voćar Šatorovići  3 : 1
21. Kolo
  12 Decembar Rajska - Sloboda Kerep  12 : 4
  Izbor Brčko - Željezničar J. Selo  0 : 3
  Graničar Brezovo Polje - Čelić  0 : 1
  Posavina - Brka 1948  3 : 4
  Vida Gradačac - Biberovo Polje  2 : 3
  Voćar Šatorovići - Međiđa  3 : 1
  Mionica 85 - Koraj  6 : 1
22. Kolo
  Sloboda Kerep - Voćar Šatorovići  6 : 2
  Biberovo Polje - Posavina  7 : 4
  Brka 1948 - Graničar Brezovo Polje  2 : 1
  Čelić - Izbor Brčko  3 : 0
  Željezničar J. Selo - Mionica 85  2 : 1
  Koraj - 12 Decembar Rajska  3 : 1
  Međiđa - Vida Gradačac  2 : 1
23. Kolo
  Koraj - Sloboda Kerep  2 : 0
  Mionica 85 - Čelić  1 : 0
  Izbor Brčko - Brka 1948  1 : 4
  Graničar Brezovo Polje - Biberovo Polje  4 : 0
  Posavina - Međiđa  3 : 5
  Vida Gradačac - Voćar Šatorovići  3 : 0
  12 Decembar Rajska - Željezničar J. Selo  2 : 3
24. Kolo
  Sloboda Kerep - Vida Gradačac  1 : 1
  Međiđa - Graničar Brezovo Polje  6 : 0
  Biberovo Polje - Izbor Brčko  4 : 1
  Brka 1948 - Mionica 85  4 : 1
  Čelić - 12 Decembar Rajska  2 : 1
  Željezničar J. Selo - Koraj  7 : 0
  Voćar Šatorovići - Posavina  7 : 3
25. Kolo
  Željezničar J. Selo - Sloboda Kerep  3 : 0
  12 Decembar Rajska - Brka 1948  2 : 1
  Mionica 85 - Biberovo Polje  0 : 7
  Izbor Brčko - Međiđa  6 : 2
  Graničar Brezovo Polje - Voćar Šatorovići  6 : 4
  Posavina - Vida Gradačac  2 : 4
  Koraj - Čelić  1 : 2
26. Kolo
  Sloboda Kerep - Posavina  9 : 5
  Voćar Šatorovići - Izbor Brčko  3 : 0
  Međiđa - Mionica 85  3 : 3
  Biberovo Polje - 12 Decembar Rajska  1 : 0
  Brka 1948 - Koraj  6 : 2
  Čelić - Željezničar J. Selo  2 : 4
  Vida Gradačac - Graničar Brezovo Polje  3 : 0
Tabela
      O BOD   GOLOVI    GR
  Željezničar J. Selo  13  31   34:10    24
  Graničar Brezovo Polje  13  27   25:16    9
  Biberovo Polje  13  26   44:22    22
  Izbor Brčko  13  23   25:12    13
  Međiđa  13  22   29:14    15
  Vida Gradačac  13  22   30:18    12
  12 Decembar Rajska  13  21   32:18    14
  Čelić  13  20   21:21    0
  Mionica 85  13  15   13:20    -7
10    Koraj  13  14   16:26    -10
11    Posavina  13  13   19:29    -10
12    Brka 1948  13  9   17:34    -17
13    Voćar Šatorovići  13  7   8:37    -29
14    Sloboda Kerep  13  0   5:41    -36