2. liga FBiH sjever 22-23

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika    
  Seo Sva Rah Lok Bos Bos Pri Mla Mla Slo Diz Ora Din Odž Pro Nap
Seona   0:0 4:0 3:0 2:0 6:0 2:0 2:0 7:0 11:0 .Seo.
Svatovac Poljice 3:2   2:0 4:3 1:2 3:1 1:0 2:0 12:0 4:0 .Sva.
Gornji Rahić _:_   6:1 6:1 2:1 1:0 3:0 4:1 3:1 6:0 .Rah.
Lokomotiva Miričina   1:2 2:2 1:2 0:1 0:1 2:0 1:0 3:0 0:0 .Lok.
Bosna Kalesija 2:3 4:2 2:0   2:2 1:1 _:_ 1:0 3:0 2:0 .Bos.
Bosna Mionica 1:0 0:1 3:1 4:1   2:2 5:0 2:0 1:1 7:0 .Bos.
Priluk _:_ 2:1 3:2 1:0   3:2 3:1 3:0 6:5 4:1 .Pri.
Mladost Kikači 2:1 0:2 1:1 4:3 5:1   3:0 ! 4:0 9:0 4:1 .Mla.
Mladost Malešići 1:1 4:1 5:1 3:1   3:1 0:0 2:0 _:_ 1:1 .Mla.
Sloga Tojšići 0:2 1:2 _:_ 1:0 1:2 2:1   3:2 1:1 1:1 .Slo.
Dizdaruša Brčko 2:0 2:0 1:2 0:0   2:3 0:1 2:1 12:0 2:3 .Diz.
Orahovica 74 2:3 1:1 2:2 2:1 1:1 5:3   _:_ 4:2 2:1 .Ora.
Dinamo Donja Mahala 1:0 2:5 2:1 1:0 2:2 3:2   2:1 8:2 1:0 .Din.
Odžak 102 0:2 3:2 2:1 0:1 2:1 5:1 2:2 1:0   3:0 .Odž.
Prokosovići 0:3 0:10 0:4 _:_ 1:4 0:9 0:4 0:5   1:6 .Pro.
Napredak Matići 2:1 1:0 1:0 _:_ 2:2 4:1 0:0 3:0 4:3  
.Seo. .Sva. .Rah. .Lok. .Bos. .Bos. .Pri. .Mla. .Mla. .Slo. .Diz. .Ora. .Din. .Odž. .Pro.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 22.03.