2. liga FBiH sjever 21-22

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika    
  Seo Sva Rah Lok BosK BosM Diz Pri Rad Din MlaM Pro Odž Ora Kik Sla
Seona   3:2 1:1 5:0 1:1 2:1 2:0 1:3 2:2 2:0 4:2 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 .Seo.
Svatovac Poljice 0:2   1:1 2:1 2:1 2:3 1:0 3:2
1:0
2:3 4:2 4:1 0:0 2:0 4:0 2:1 3:0 .Sva.
Gornji Rahić 1:1 6:0   0:0 5:3 3:0 3:0 7:1 3:2 2:0 2:1 3:1 1:0 6:1 5:1 4:0 .Rah.
Lokomotiva Miričina 0:2 1:0 0:2   1:4 4:3 0:3 0:1 2:5 1:0 1:0 0:0 3:0 1:2 2:1 2:0 .Lok.
Bosna Kalesija 4:0 4:1 1:1 1:0   1:0 0:0 1:0 0:2 4:0 6:1 1:1 3:1 3:0 8:1 9:1 .BosK.
Bosna Mionica 3:0 3:0 3:3 5:1 3:2   4:0 3:0 0:0 1:0 4:2 1:0 2:1 4:1 2:0 4:0 .BosM.
Dizdaruša Brčko 0:3 3:2 2:2 2:0 3:2 1:2   2:0 1:0 3:1 4:1 3:2 2:0 0:1 1:1 7:0 .Diz.
Priluk 0:2 2:1 3:0 3:0 0:0 5:1   3:1 3:0 2:1 1:0 0:1 2:1 2:0 2:0 .Pri.
Radnički Lukavac 3:1 1:1 1:0 8:1 2:1 1:0 6:0 4:2   4:1 2:0 2:0 3:1 1:0 4:1 9:0 .Rad.
Dinamo Donja Mahala 2:1 0:1 3:0 3:1 2:0 2:2 4:0 3:0 1:1   5:1 2:1 7:1 3:0 2:0 7:0 .Din.
Mladost Malešići 3:2 3:1 3:0 1:0 2:2 2:1 2:4 7:4 5:4 5:2   4:3 1:0 1:0 2:2 8:0 .MlaM.
Prokosovići 1:2 3:0 3:1 1:0 4:2 2:2 1:0 2:0 2:3 2:1 5:3   2:1 2:0 1:0 1:0 .Pro.
Odžak 102 0:0 0:1 1:8 3:1 2:0 3:2 4:3 2:3 0:1 2:0 4:1 3:2   3:0 3:2 3:2 .Odž.
Orahovica 74 1:1 2:1 3:0 4:0 3:3 5:1 4:0 1:0 1:1 3:1 3:0 3:0 2:0   2:1 6:1 .Ora.
Mladost Kikači 3:0 4:2 1:2 3:0 6:2 3:3 2:0 2:1 1:4 1:1 5:1 1:0 4:0 5:1   4:0 .Kik.
Slaven Živinice 2:3 1:2 0:5 1:1 1:2 0:2 1:2 0:1 0:4 0:2 0:2 0:6 0:3 1:0 0:4   .Sla.
.Seo. .Sva. .Rah. .Lok. .BosK. .BosM. .Diz. .Pri. .Rad. .Din. .MlaM. .Pro. .Odž. .Ora. .Kik. .Sla.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 05.06.