2. liga FBiH sjever 20-21

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja    
  Seo Sva Rah Lok BosK BosM Diz Pri Rad Din MlaM Mra Odž Ora Pro Gra
Seona   _:_ _:_ _:_ 5:0 1:0 1:1 3:0 0:0 .Seo.
Svatovac Poljice   1:1 _:_ 2:0 _:_ 2:0 _:_ _:_ .Sva.
Gornji Rahić   3:0 _:_ _:_ 5:0 _:_ 8:1 _:_ .Rah.
Lokomotiva Miričina _:_   _:_ 0:5 7:3 4:2 _:_ 0:1 .Lok.
Bosna Kalesija _:_ 1:1   3:1 _:_ 2:1 _:_ 2:4 .BosK.
Bosna Mionica 3:0   2:1 _:_ _:_ 1:0 8:1 _:_ _:_ .BosM.
Dizdaruša Brčko _:_   2:1 3:1 3:1 _:_ 5:2 3:1 _:_ .Diz.
Priluk 2:0 _:_ _:_   _:_ 4:2 6:0 1:1 _:_ .Pri.
Radnički Lukavac 2:3 2:2 3:1 2:1 _:_   _:_ _:_ _:_ .Rad.
Dinamo Donja Mahala 3:1 2:1 _:_ _:_   _:_ 4:0 1:0 .Din.
Mladost Malešići _:_ _:_ 5:2   _:_ 2:1 2:2 3:0 .MlaM.
Mramor _:_ 2:3 _:_ 0:6   _:_ _:_ 0:6 .Mra.
Odžak 102 3:2 1:0 _:_ 2:0 _:_ _:_ _:_   2:0 .Odž.
Orahovica 74 1:3 _:_ _:_ 4:0 3:2 _:_ 6:3   0:2 .Ora.
Prokosovići _:_ 1:3 0:5 6:5 _:_ _:_ _:_   .Pro.
Gradina Srebrenik 6:0 ! 4:0 _:_ 4:0 2:0 _:_ 8:0 _:_   .Gra.
.Seo. .Sva. .Rah. .Lok. .BosK. .BosM. .Diz. .Pri. .Rad. .Din. .MlaM. .Mra. .Odž. .Ora. .Pro. .Gra.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 27.09.