2. liga FBiH sjever 20-21

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja    
  Seo Sva Rah Lok BosK BosM Diz Pri Rad Din MlaM Mra Odž Ora Pro Gra
Seona   6:3 4:2 6:0 2:1 5:0 1:0 1:1 0:0 3:0 3:1 11:0 2:1 1:0 3:0 0:0 .Seo.
Svatovac Poljice 2:1   1:1 5:0 3:1 2:0 4:3 2:0 1:0 2:0 1:1 2:1 3:0 3:1 3:0 1:3 .Sva.
Gornji Rahić 3:1 2:0   3:0 4:1 2:0 3:2 5:0 4:1 6:1 0:2 8:1 2:0 5:0 4:0 3:2 .Rah.
Lokomotiva Miričina 0:6 2:2 1:5   1:5 2:3 1:4 3:0 0:5 3:1 3:0 7:3 4:2 0:5 0:1 2:2 .Lok.
Bosna Kalesija 2:1 3:0 1:1 2:0   3:1 2:0 2:1 2:2 1:0 1:0 3:2 3:0 0:0 4:3 2:4 .BosK.
Bosna Mionica 1:0 4:0 4:2 3:0 6:2   2:1 1:1 2:0 7:1 1:0 8:1 0:0 4:3 4:2 1:4 .BosM.
Dizdaruša Brčko 1:0 4:3 0:2 6:0 4:1 1:0   3:0 2:1 3:1 3:1 6:3 5:2 3:1 1:0 0:2 .Diz.
Priluk 2:0 3:2 0:0 2:0 4:3 1:2 5:2   0:2 2:0 4:2 6:0 3:1 4:3 1:1 0:3 .Pri.
Radnički Lukavac 2:3 2:2 3:1 2:1 2:1 3:2 2:0 2:1   4:0 0:1 5:1 2:0 6:1 1:0 1:2 .Rad.
Dinamo Donja Mahala 2:1 3:1 2:1 2:1 3:0 3:1 2:1 1:0 2:1   4:1 4:0 2:0 3:1 1:0 0:4 .Din.
Mladost Malešići 3:0 1:0 3:1 3:0 ! 4:2 1:1 2:2 3:2 5:2 2:2   8:2 2:1 2:2 3:0 2:1 .MlaM.
Mramor 2:2 2:3 0:1 2:1 4:2 1:1 2:4 1:0 0:6 0:3 0:3   2:4 0:4 0:6 0:7 .Mra.
Odžak 102 3:2 1:0 3:1 2:0 2:0 2:1 4:2 4:1 1:0 3:0 2:2 3:0 !   2:0 3:1 0:0 .Odž.
Orahovica 74 1:3 2:1 3:0 4:2 4:0 3:2 2:2 3:2 1:0 6:3 4:1 4:0 1:2   2:3 0:2 .Ora.
Prokosovići 3:0 1:3 0:5 2:1 6:5 4:3 3:2 2:2 3:2 1:0 2:0 2:0 4:2 1:1   1:1 .Pro.
Gradina Srebrenik 3:0 5:3 3:0 6:0 ! 4:0 5:1 4:0 5:1 2:1 4:0 2:0 4:1 8:0 5:4 4:0   .Gra.
.Seo. .Sva. .Rah. .Lok. .BosK. .BosM. .Diz. .Pri. .Rad. .Din. .MlaM. .Mra. .Odž. .Ora. .Pro. .Gra.  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 10.06.