2. liga FBiH sjever 18-19

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  
  KAL BAN MIO ČEL DMAH SRE MRA MAL ODŽA PRO PRI LUK SEO POLJ TOJ MIR
Bosna Kalesija   1:2 2:1 0:2 4:1 4:3 4:0 2:0 7:2 2:3 4:2 1:1 0:1 2:1 4:0 1:1 .KAL.
Budućnost Banovići 2:0   1:2 3:0 1:0 1:0 2:0 2:0 4:0 3:2 2:0 0:0 2:0 3:0 3:0 5:0 .BAN.
Bosna Mionica 4:3 2:3   6:0 4:0 2:3 3:0 3:1 1:1 4:3 3:2 2:1 2:1 0:3 ! 3:0 0:2 .MIO.
Čelić 1:1 2:1 3:0   4:4 3:0 ! 1:0 1:1 2:1 4:0 0:1 1:0 3:0 2:0 2:1 4:0 .ČEL.
Dinamo Donja Mahala 2:2 1:1 2:2 2:1   2:0 3:1 4:2 3:1 6:0 1:0 2:1 1:0 3:0 2:1 2:0 .DMAH.
Gradina Srebrenik 1:0 1:1 2:0 0:2 5:0   2:1 4:2 2:0 1:0 2:1 5:2 1:0 3:1 0:0 6:0 .SRE.
Mramor 2:1 0:1 0:1 0:0 2:1 2:0   2:0 2:5 2:1 1:0 0:3 1:0 4:3 6:1 2:0 .MRA.
Mladost Malešići 2:0 1:1 1:0 1:0 3:0 2:1 7:0   2:0 1:0 2:0 3:4 4:2 5:1 1:1 4:3 .MAL.
Odžak 102 4:3 0:0 1:1 2:2 1:3 0:2 5:1 3:2   0:2 1:1 3:1 1:3 2:1 2:0 1:2 .ODŽA.
Prokosovići 0:1 3:1 2:1 3:2 3:1 0:1 2:2 1:0 2:1   1:0 3:3 1:0 1:3 2:0 2:0 .PRO.
Priluk 4:3 2:1 3:2 1:0 1:1 3:1 5:0 3:2 4:1 3:2   0:1 3:1 4:2 1:2 4:3 .PRI.
Radnički Lukavac 3:5 1:4 4:1 0:0 5:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:0 2:1   4:1 1:1 0:0 1:2 .LUK.
Seona 1:1 1:0 1:2 6:2 2:0 2:3 2:0 3:2 4:0 2:1 3:1 2:1   3:1 5:1 2:1 .SEO.
Svatovac Poljice 2:0 1:0 3:0 3:0 1:0 1:1 1:2 3:0 5:0 1:1 2:1 2:1 3:1   1:0 3:1 .POLJ.
Sloga Tojšići 0:3 ! 0:1 3:2 1:0 1:0 1:1 2:1 0:1 3:2 4:1 3:2 3:1 4:2 2:1   6:5 .TOJ.
Lokomotiva Miričina 1:0 1:2 2:0 2:1 3:3 1:1 4:2 1:0 3:2 0:0 3:2 0:1 1:2 3:2 1:0   .MIR.
.KAL. .BAN. .MIO. .ČEL. .DMAH. .SRE. .MRA. .MAL. .ODŽA. .PRO. .PRI. .LUK. .SEO. .POLJ. .TOJ. .MIR.  
Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  
 
Zadnje ažuriranje tabele: 09.06.