Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation, Springe zur Suche.

flag-german flag-english
1. Liga TK 16-17

1. Liga TK 16-17

Rezultati/Tabela  Raspored  Unakrsna  Krivulja  Statistika  Statistika    
  VUK RAH DIS LIP SEO DSK DOB PUR ORA BPO MAO TINJ KIK PRO VRA ČEL
Mladost 78 D. Vukovije   2:2 1:3 3:1 1:1 2:1 1:1 1:0 0:3 ! 4:2 4:3 1:1 0:4 2:1 1:6 1:3
Gornji Rahić 5:1   1:0 8:1 0:3 ! 2:1 2:1 3:2 2:1 6:1 2:1 5:2 0:0 2:1 0:0 3:1
Doboj Istok 4:1 2:0   5:0 0:3 1:0 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 0:0 3:0 2:1 1:0 2:1
Radnik Lipnica 1:4 2:1 2:3   0:2 2:4 2:1 1:1 0:1 1:4 2:1 0:5 0:0 1:6 2:4 1:0
Seona 2:0 1:0 3:3 9:1 !   5:2 3:1 5:0 3:0 ! 4:1 3:1 2:0 1:0 3:2 2:0 1:0
DSK Devetak 1:0 4:1 2:0 6:1 0:1   1:0 0:2 0:0 7:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:0
Željezničar Dobošnica 1:1 4:2 0:1 8:1 2:1 2:0   3:0 ! 4:2 2:0 3:1 2:1 2:0 3:1 3:2 1:0
Mladost Puračić 2:1 1:0 3:1 12:0 2:4 3:1 1:0   2:3 3:1 1:1 3:1 2:2 2:1 1:0 1:0
Orahovica 74 2:1 4:2 2:1 4:1 2:0 5:2 3:1 2:0   2:1 2:1 1:0 3:2 3:1 2:1 4:1
Biberovo Polje 2:0 4:0 4:3 7:2 2:1 4:2 3:0 1:2 2:3   3:2 2:1 1:0 2:0 2:2 1:4
Trešnjevka Maoča 3:2 1:0 1:0 3:0 ! 1:0 3:0 1:0 3:2 1:0 3:0 !   4:0 2:1 2:3 2:0 3:2
Mladost Tinja 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 3:0 3:0 1:0 3:2 4:2 0:1   0:2 4:1 3:0 3:1
Mladost Kikači 3:2 3:0 2:1 13:2 1:2 3:0 ! 5:1 2:0 0:2 4:0 1:0 4:2   2:2 6:2 5:1
Proleter Slavinovići 5:1 4:2 1:0 5:0 1:2 1:2 2:0 5:2 4:2 4:2 2:1 2:0 0:1   1:0 3:1
Vražići 0:3 ! 2:0 1:0 7:0 1:0 3:0 3:1 5:1 3:0 4:0 1:0 4:0 1:0 0:0   3:0 !
Čelić 5:1 2:1 3:1 7:0 4:3 5:0 7:0 8:1 2:1 3:2 3:2 1:0 2:1 2:2 3:1  
 
 
Zadnje ažuriranje tabele: 11.06.2017 21:58